top of page

Fulvinezuur als elektrolyt

Fulvinezuur bevat ‘gecomplexeerde’ mineralen in spoorhoeveelheden. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheden die vaak worden aangetroffen in gezonde planten die worden gekweekt in mineraalrijke grond onder optimale organische groeiomstandigheden.

Fulvinezuur, illustratie met fulvinezuur schema

Het woord 'organisch' betekent per definitie dat een stof koolstof bevat. Het lichaam herkent mineralen wanneer ze zijn gehecht aan koolstofcomplexen. Het is de reden waarom voedsel de biologisch meest beschikbare bron van mineralen is.


Fulvinezuur is een krachtige natuurlijke elektrolyt die kan fungeren als acceptor of als donor bij het creëren van een elektrochemisch evenwicht. Als het vrije radicalen met ongepaarde positieve elektronen tegenkomt, levert het een gelijke en tegengestelde negatieve lading om de slechte effecten van de vrije radicalen te neutraliseren. Als de vrije radicalen een negatieve lading dragen, kan de fulvinezuur molecuul positieve ongepaarde elektronen leveren om die lading teniet te doen.

 
Een zwitterion

Fulvinezuren zijn polyelektrolyten. Ze hebben zoveel bindingsplaatsen dat ze tegelijkertijd kunnen functioneren als zowel positief geladen als negatief geladen elektrolyten ook wel zwitterionen genoemd.


Een zwitterion is een hybride molecuul met tenminste twee functionele groepen waarvan de ene een positieve lading en de andere een negatieve lading heeft. De totstandkoming van een zwitterion volgt uit een amfotere verbinding. Een chemische verbinding is amfoteer als het zowel met een base als met een zuur kan reageren.

 

In ionische vorm, gewonnen en verpakt bij de bron en genuttigd in de juiste dosering in synergie met natuurlijke helpers (dus niet synthetisch of met alcohol), wordt fulvinezuur gemakkelijk door levende cellen opgenomen. Dit is te wijten aan het lage molecuulgewicht, het elektrische potentieel en het bio-transporterende vermogen.


Vanwege het lage moleculaire gewicht heeft fulvinezuur tevens het vermogen om mineralen en elementen gemakkelijk in zijn moleculaire structuur te binden en op deze wijze ontstaan de gemobiliseerde fulvische complexen.


Behalve mineralen die noodzakelijk zijn om cellen te "voeden" zijn er ook die nodig zijn als "elektroden" in de fulvische elektrolytoplossing. In die hoedanigheid zijn ze waarschijnlijk het meest essentieel voor bioreacties, elektronenoverdracht, katalytische reacties en transmutaties.


Celmembranen slaan energie op en voeren deze af en dit maakt cellen in feite miniatuurbatterijen. Het is essentieel dat de elektrische potentiaal van elke cel geladen blijft omdat leven afhankelijk van het cellulaire elektrische potentieel.


Bovenstaande in acht genomen werkt fulvinezuur als de batterijlader. Dankzij cellulaire revitaliserende eigenschappen, waardoor de cellulaire doorlaatbaarheid (permeabiliteit) wordt verhoogd, worden celmembranen opgeladen voor maximale opname van vitamines, mineralen en andere voedingscomponenten.

تعليقات


bottom of page