top of page

Privacybeleid

Natuurlijk beschermt Ultrafood ook jouw privacy! Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken aan Ultrafood.nl.

 

Met deze tekst willen wij:
- Aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
- Een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
-- Welke gegevens verzamelen we?
-- Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
- Aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren;
- Verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
- Jou informeren over ons cookiebeleid;
- Uitleggen welke rechten je hebt.

 

​Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?


Ultrafood is de beheerder van de website Ultrafood.nl. Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, als bezoeker van onze website.
- Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om Ultrafood.nl te laten functioneren;
- Moet de informatie die we verwerken steeds voor een concreet doeleinde gebruikt worden;
- Mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
- Moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

We verwerken persoonsgegevens van de Ultrafood.nl-bezoekers overeenkomstig:
De verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als AVG genoemd, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen de Ultrafood website met name de vlotte behandeling van jouw reactie en jouw verzoek om inlichtingen. Ultrafood.nl gebruikt jouw gegevens voor het verwerken en verlenen van afgesproken diensten en voor samenwerkingsverbanden.

In onderstaande opsomming vind je het doel waarvoor en informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

 

Doel:


- Het verlenen van de services,
- Opzetten en onderhouden samenwerkingen,
- Behandelen verzoeken van inlichtingen,
- Het behouden van de kwaliteit van de services,
- Bijhouden algemene statistieken van de website.

 

Persoonlijke gegevens:


- Naam, e-mailadres, huis- en werkadres en telefoonnummer.
- ​Hardware en software gegevens: IP-adres, browser type, domein naam, toegangstijd en refererende website adressen.

 

​Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?


Via het invullen van ons contactformulier, middels jouw bericht aan ons per mail, jouw inschrijving als lid of klanten en door middel van cookies.

Ultrafood deelt persoonsgegevens, zonder vermelding, alleen wanneer dit vereist is van de wet of in goed vertrouwen dat dit essentieel is voor: (a) het voldoen aan bevelschriften of bij medewerking van een juridische zaak bij Ultrafood of de site: (b) het beschermen en verdedigen van de rechten of eigendom van Ultrafood; en: (c) of wanneer de omstandigheden dit vereisen voor persoonlijke veiligheid van gebruikers van Ultrafood of anderen.

Gegevensbeveiliging:


De persoonlijke gegevens die je gedeeld hebt met Ultrafood staan op een computerserver die gecontroleerd wordt in een veilige omgeving, de persoonsgegevens zijn beveiligd voor: niet-geautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaarmaking. Wanneer persoonsgegevens worden verstuurd naar andere websites, wordt dit beveiligd d.m.v. encryptie, zoals ‘Secure Socket Layer (SSL).

Ons cookiebeleid:


​Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:
- Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;
- Cookies gebruiken we voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. De informatie die ze verzamelen komt terecht op servers van Google die niet onder ons beheer vallen.

 

Jouw rechten:


Je hebt steeds recht op: inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar te maken en duidelijk informatie. Gebruik hiervoor het contactformulier of stuur een mailbericht naar: healthy@ultrafood.nl. Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring:


Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat jij van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Ultrafood is een activiteit en handelsnaam van De Leefstijl BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57688443 en gevestigd op de Atoomweg 9d, 9743 AJ te Groningen.
 

bottom of page