top of page

Essentiële elektrolyten

Of we het nu hebben over planten, dieren of mensen, elektrolyten zijn een voorwaarde voor leven. Hoewel de term 'elektrolyt' niet nieuw is, worden de voordelen van elektrolyten op de gezondheid pas recentelijk weer nader bekeken. Het gaat dan in de eerste plaats om de elektrolytenbalans van het lichaam in relatie tot ondergesupplementeerd te zijn.


Essentiële elektrolyten, bron van leven
Essentiële elektrolyten, bron van leven

Mineralen zijn essentiële voedingsstoffen die fungeren als katalysatoren om vitamines en enzymen in staat te stellen hun noodzakelijke functies in het lichaam uit te voeren. Ze dienen in relatieve balans voor te komen in alle vloeistoffen, cellen, organen en weefsels van je lichaam teneinde bij te dragen aan je gezondheid.


Alleen mineralen waarvan de moleculen erg klein en oplosbaar zijn in water, dus mineralen in ionische vorm, worden goed opgenomen door je lichaam. Elektrolyt water is de drager voor essentiële elementen als mineralen en andere voedingsstoffen. Anders gezegd: al het water in je lichaam is elektrolyt want zo functioneren levende systemen zoals ze dit doen.


Alleen de ionische vorm, de rechtstreekse bron, de juiste dosering en genuttigd in de natuurlijke omgeving - in synergie met natuurlijke helpers, niet synthetisch - maakt ionische mineralen in elektrolyte vorm de beste keus voor je gezondheid. Waar komen jouw elektrolyten vandaan?


 

Mineralen van de juiste bron


Tot op heden zijn er 98 minerale elementen gevonden in de natuur. Het is bijzonder dat wetenschappers recentelijk de effecten en interacties van mineralen in het menselijk lichaam weer beginnen te bestuderen. Wellicht omdat het tegenwoordig, in het kader van functionele voeding, belangrijker is te kijken naar micronutriënten in plaats van naar macronutriënten.

Periodiek Systeem der Elementen (van Dimitri Mendeleev tot Henry Moseley)
Periodiek Systeem der Elementen (van Dimitri Mendeleev tot Henry Moseley)

Het is relevant hoe mineralen helpen gezondheid te behouden en welke nadelige effecten minerale onevenwichtigheden op het lichaam hebben. Ook zijn er meer mineralen essentieel dan vroeger werd aangenomen. Wie bepaalt overigens hoeveel mineralen er essentieel zijn (voor jou) en waar haal je vandaag de dag je complex aan mineralen vandaan. Uit de zee?


Bij bestudering van de relatie tussen mineralen en de menselijke gezondheid wordt het meer en meer duidelijk dat het in evenwicht houden van het mineralengehalte in elk weefsel, elke vloeistof, elke cel en elk orgaan in het menselijk lichaam de sleutel kan zijn tot het behoud van de menselijke gezondheid.


Alleen ionische vormen van mineralen kunnen de cellen binnendringen en de celstructuren activeren waarvan de meeste lichaamsprocessen afhankelijk zijn, het welzijn en het vermogen om ziekte te voorkomen of uit te stellen.


 
De Franse bioloog René Quinton

“Eau de mer, Milieu organique” In 1897 bewees de Franse bioloog René Quinton dat er overeenkomsten waren tussen de minerale samenstelling van zeewater en het interstitiële milieu en bloedplasma. Hij concludeerde dat het menselijk lichaam goed reageert op behandelingen en preparaten die stoffen uit de zee bevatten. 

Mineralen zijn van belang voor het metabolisme van enzymen, hormonen, vitamines en water, het functioneren van het zenuwstelsel, de productie van bloed en immuuncellen, het werk van het hart en de spieren, evenals de vorming en groei van botten en tanden alsmede het behoud van het zuur-base-evenwicht.


Mineralen spelen een belangrijke rol tegen een verscheidenheid aan degeneratieve ziekten en processen. Ook hier gaat het om de juiste hoeveelheid en balans. Ze kunnen ook letsel door milieuverontreinigende stoffen voorkomen en verminderen en het vermogen om te werken en te leren verbeteren. Ze beschermen zelfs tegen de effecten van giftige mineralen. Eigenschappen die ook worden toegekend aan het onvolprezen fulvinezuur dat een stap verder gaat dan enkel beschikbaar zijn.


Mineralen zijn essentieel omdat ons lichaam is samengesteld uit (al) die elementen. mineralen worden ingezet voor alle denkbare processen. Het is belangrijk om het lichaam er constant mee te voeden.


Ionen en elektrolyt water


Mineralen werken het beste als ze komen in ionische vorm van een natuurlijke bron en in balans zijn met andere elementen waarmee ze interageren. De Zechstein Sea (Groningen) en de Great Salt Lake (Utah) zijn dit soort bronnen. Deze grote meren, die meer dan 250 miljoen jaar geleden zijn ontstaan, bevatten op een diepte van 2000 meter geconcentreerde ongerepte mineraalafzettingen.


De ionische vorm van een mineraal is belangrijk voor de organische opneembaarheid. Een ion is een deeltje (een atoom of een groep atomen) dat een elektrische lading draagt. Er zijn twee soorten ionen: positief geladen ionen die kationen worden genoemd en negatief geladen ionen die anionen worden genoemd.


Belangrijke kationen in het lichaam zijn magnesium, natrium, kalium, calcium en waterstof. De belangrijkste anionen zijn bicarbonaat, chloride en fosfaat. Deze ionen kunnen gemakkelijk aan water (de universele oplosser) hechten, zodat het lichaam ze gemakkelijk opneemt.


Het resultaat is met zeewater en bloedplasma vergelijkbaar. Elektrolyt water is de drager van essentiële elementen voor het menselijk lichaam als mineralen, zouten en andere voedingsstoffen. Alleen ionische mineralen, zo groot als een angstrom, worden op cellulair niveau geabsorbeerd.


 

Moleculaire grootte van mineralen


Om mineralen op cellulair niveau te kunnen opnemen, moet hun afmeting bijzonder klein zijn (de grootte van angstrom) en oplosbaar zijn in water. Angstrom (10⁻¹⁰ meter) is de nog steeds handige lengtemaat voor het duiden van de afmetingen van een atoom, een ion of een molecuul.

Bohr Radius
Bohr Radius

De angstrom wordt ook gebruikt bij het meten van golflengtes van elektromagnetische straling (zoals licht) ook al is de nanometer (10⁻⁹ meter) meer in zwang. Een waterstofatoom bestaande uit één proton met daarom heen één ‘cirkelende’ elektron heeft een gemiddelde diameter van 1 angstrom (de bohrstraal maal 2).

 

The form, the source, the dose, the best


Het menselijk lichaam heeft baat bij een volledig spectrum van goed uitgebalanceerde, kant-en-klare ionische mineralen en spoorelementen.

De beste manier om het lichaam te voorzien van een breed scala aan ionische mineralen is via planten die zijn gekweekt in een voedingsstoffenrijke grond. Of in ieder geval een op verantwoorde wijze verrijkte grond. Daarnaast heb je de mogelijkheid je lichaam te voorzien van benodigde ionische mineralen en elektrolyten door specifiek te kiezen voor ionische minerale producten.

Water en elektrolyten

In vloeibare en geïoniseerde vorm vinden mineralen sneller hun plaats tussen watermoleculen naarmate de elektrolyte zout- en watermatrix zich ontwikkelt (wat je tastbaar zult proeven).


Alleen de ionische vorm, de rechtstreekse bron, de juiste dosering en genuttigd in de natuurlijke omgeving - in synergie met natuurlijke helpers, niet synthetisch - maakt ionische mineralen in elektrolyte vorm de beste keus voor je gezondheid.


Comments


bottom of page