top of page

Waarom capsules niet werken (2)

Wie zei dat “laat uw voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedsel', had niet het beeld dat je voedsel middels capsules inneemt. Bij hele voeding met natuurlijke vitamines en mineralen spelen een reeks cofactoren en organische mineralen een essentiële rol bij de stofwisseling. In natuurlijke vorm worden vitamines sneller en beter opgenomen, dan ontdaan van natuurlijke cofactoren.

 

Bij capsules is de onbekendheid met de mechanismen van overbewerkt voedsel een issue net als de mate van verwerking die ze ondergaan. Capsules en ook pillen bevatten naast beoogde werkzame stoffen conserveringsmiddelen, onbekende additieven en overbodige kleurstoffen. Substanties die geen voeding zijn en ook niet door je lichaam worden gezien als voeding.

 

Bij puur voedsel zoals een appel sta je niet gauw stil bij onderwerpen als voedselsamenstelling en spijsverteringsprocessen. Deze informatie valt nog wel te achterhalen omdat een appel het product van een natuurlijk proces is. Bij capsules heb je eigenlijk geen idee over de bio-beschikbaarheid en de opname door je lichaam. Je hebt een handleiding nodig om de samenstelling te achterhalen maar er valt nog veel meer te leren over sommige eigenschappen van capsules. Overbewerkte stoffen

Capsules bevatten vaak geïsoleerde stoffen die geproduceerd worden op eenzelfde wijze als overbewerkt voedsel. Deze capsules bevatten daarnaast stoffen die ontdaan zijn van hun natuurlijke vorm zoals chemische bind-, geur-, kleur- smaakstoffen en antioxidantia.

 

Dat de synthetische mineraal of vitamine altijd maar een deel vertegenwoordigt van de natuurlijke vitamine, heeft daarom meer met farmacologie te maken dan met voedingsleer.

 

Ontbrekende cofactoren

Een cofactor is een niet-proteïne, een chemische verbinding, die nodig is voor de biologische activiteit van mineralen. Het zijn juist de cofactor mineralen en vitaminen die zorgen voor een hoge bio-beschikbaarheid en dus een aanzienlijk betere opname in je lichaam. Je kunt de vitamine C wel synthetiseren uit de sinaasappel maar je haalt de sinaasappel niet uit het geïsoleerde supplement.

 

Inefficiënt en onprettig

Doordat een capsule alleen de desbetreffende mineraal of vitamine bevat, zonder bijbehorende natuurlijke cofactoren, is inname ervan inefficiënt. Daarnaast kunnen capsules zelf reageren op omgevingscondities zoals bijvoorbeeld vochtigheid, waardoor het product en de werking kan worden aangetast.

 

Verder is het inslikken van capsules voor sommige mensen onprettig vanwege de grootte of omdat capsules kunnen blijven hangen in de keel. Dit kan gevolgen hebben voor de werking en kan in bepaalde gevallen zelfs een slokdarmontsteking tot gevolg hebben.

 

In verhouding duur

Er zijn meerdere redenen waarom capsules duurder zijn dan een vloeibaar product in een flesje. Zo zijn de productiekosten per definitie hoger. Daarnaast bevatten capsules vrijwel altijd een lagere dosis van een werkzame stof, waardoor je relatief duurder uit bent. Bij een vloeibaar supplement staat de dosis van de werkzame stof per milliliter op het etiket.

Bij capsules staat de dosis ook op het etiket maar meestal niet hoeveel milliliter er in een capsule zit. Dit maakt het vergelijken van waarden lastig. Doordat je meer moet nemen om op een gelijke dosering te komen, raken capsules sneller op wat het product in verhouding prijziger maakt.

Ondanks versterking met chemische conserveringsmiddelen, wat ze ook duurder maakt, hebben capsules een kortere houdbaarheidsperiode. Zonder cofactoren werkt een mineraal minimaal waardoor capsules die een geïsoleerd mineraal of vitamine bevatten beperkt zijn in hun effect en dus niet kosteffectief werken.

 

Laag rendement

Er zijn veel redenen waarom het rendement van capsules laag is. Ze bevatten reststoffen zoals chemische bind- geur- kleur- smaak- stoffen en antioxidantia die afvalstoffen zijn en geen voeding.

Stoffen in bindmiddelen gaan verbindingen aan met (reeds aanwezige) vitamines en organische spoorelementen waardoor ze niet door de darmwand worden opgenomen. Om al deze redenen is het rendement van capsules voor je lichaam, de werkzaamheid, beperkt (20%).

 

Onvoldoende gegevens

Als er zowel informatie ontbreekt over de samenstelling en bewerking van capsules tijdens de productie als ook over de verwerking ervan in je lichaam, waarom zou je nu nog steeds de inname van voedingssupplementen in capsulevorm overwegen?

 

Voor je gezondheid is het zaak zelf na te denken over hoe mineralen echt werken.

Mineralen hebben het meeste baat als ze komen van een natuurlijke bron en in balans zijn met andere elementen waarmee ze interageren.

Comentários


bottom of page