top of page

Fulvinezuur, brenger van leven

Fulvic Acid of fulvinezuur is een zuur dat in extreem kleine hoeveelheden wordt aangemaakt. Dit dankzij de werking van miljoenen nuttige microben die werken aan afbrekend plantaardig materiaal in een bodemomgeving met voldoende zuurstof.


Fulvinezuur bevat al gauw zo'n 75 mineralen en sporenelementen als onderdeel van zijn moleculaire complexen. De ontstane fulvinezuurcomplexen zijn essentieel voor de gezondheid van planten en in het verlengde hiervan voor dieren en mensen.


Fulvinezuur is het resultaat van de afbraak van organisch materiaal in humus, dat microbieel wordt verwerkt tot humuszuren, microben verwerken de humuszuren verder om fulvinezuur te produceren.

Het is een biologisch zeer actieve component die vanwege het lage molecuulgewicht het vermogen heeft om mineralen en elementen in zijn moleculaire structuur te binden. Zo kan fulvinezuur gemakkelijk de interactie aan gaan met levende cellen.


Fulvinezuur is van nature het perfecte middel voor transport van mineralen naar levende cellen. Dit komt omdat fulvinezuur zich bindt met mineralen en andere moleculen en deze transformeert. Als het vrije radicalen tegenkomt met ongepaarde positieve elektronen levert het een gelijke en tegengestelde negatieve lading om ze te neutraliseren. Fulvinezuur is een oplossing in de perfecte plantvorm uit het eigen recyclingproces van de natuur.


Fulvinezuur is zowel de raffinaderij als transporteur van organische mineralen en andere celvoedingsstoffen. Omdat het een biologisch beschikbare gechelateerde molecuul is die ook kan chelateren, heeft fulvinezuur het vermogen om de slechteriken in goeden te veranderen. Afhankelijk van de chemische samenstelling van de vrije radicalen, kunnen deze worden opgenomen in én onderdeel worden van levensondersteunende biologisch beschikbare voedingsstoffen.


De aanwezige organische mineraal-, metaal- en sporenelementencomplexen in fulvinezuur zijn een extra bonus echter geen vervanging voor specifieke mineralen, zoals als magnesium, ijzer, selenium of kalium, mocht je deze te kort komen. Fulvische complexen zijn honderden keren kleiner dan levende cellen en worden mede hierdoor extreem goed opgenomen.


Fulvinezuur is ontdekt als een van de belangrijkste wonderen van het leven zelf en maakt deel uit van de humusstructuur in goede composterende grond. Omdat fulvinezuren worden gevormd door afbraak van ooit levende materie, bevat fulvinezuur verborgen schatten uit het verleden in de ideale plantvorm uit het eigen recyclingproces van de natuur.


 

Fulvinezuur ontbreekt in voedselgewassen

De meeste landbouw- en voedselgewassen van vandaag de dag zouden voldoende hoeveelheden fulvinezuur en verwante mineraalcomplexen moeten bevatten. Feit is dat weinigen dit hebben. Organische mineralen uit planten aangevuld met mineraalsupplementen van natuurlijke oorsprong is wat je lichaam nodig heeft. Fulvinezuur neemt in het gehele proces van bodemvorming tot humificatie een bijzondere positie in. Het is duidelijk dat dit de manier is waarop de natuur het bedoeld heeft. Maar dat is niet meer het geval, al lang niet meer zo.


Als mens zou het redelijk zijn om aan te nemen dat we fulvinezuurcomplexen zouden moeten consumeren in de planten die we eten, en bijgevolg fulvinezuur in ons systeem zouden hebben.

Als je snapt hoe bodemvorming werkt, dan begrijp je dat her-mineralisatie van de bodem weinig zin heeft zonder fulvinezuur. Ook al wordt de terugkeer naar betere (lokale) landbouwpraktijken ingezet. Het is van belang om te snappen dat fulvinezuur het unieke vermogen heeft om de opname van vele andere gunstige verbindingen, zoals vitamines, kruiden, mineralen en andere voedingsmiddelen waarmee het is gecombineerd, te verbeteren, te versterken en te verhogen.


Re-mineralisatie van ons lichaam zonder fulvinezuur, dat in de planten moet zitten die we eten, werkt minder goed zonder fulvinezuur als transporteur. Mensen zijn nu meer dan ooit ziek van degeneratieve en deficiëntie gerelateerde ziekten. Met fulvinezuur en terugkeer naar de juiste voeding en landbouwpraktijken kunnen deze situaties worden omgekeerd.

Opmerkingen


bottom of page