top of page

Voeding versus medicijnen

Functionele voedingsmiddelen en voedingssupplementen bevinden zich op het grensvlak tussen voeding en farma en openen de deur voor het zoeken naar nieuwe therapeutische alternatieven voor de preventie van voeding gerelateerde ziekten.


Farmacologen zijn zich er steeds meer van bewust dat typische multifactoriële aandoeningen subtiele farmacologische benaderingen met meerdere doelwitten vereisen. De gedachte dat als een medicijn verschijnt dan de ziekte verdwijnt, verdwijnt naar de achtergrond. Dit geldt evenzo voor het dogma één ziekte – één doelwit – één medicijn. Zo werkt het menselijk lichaam niet.


Het wordt steeds meer erkend dat de meeste chronische ziekten die vandaag de dag zorgelijk zijn, multifactorieel van oorsprong zijn. Om dergelijke ziekten en ongunstige gezondheidsproblemen te bestrijden, lijkt de behandelaanpak waarbij medicijnen en voeding elkaar aanvullen het meest succesvol te zijn.

 


Het potentieel van gerichte combinaties van medicijnen met voeding en (of) andere leefstijlinterventies, om de effectiviteit van de behandeling te vergroten en (of) bijwerkingen te verminderen is hoog. Passende voedingsinterventies kunnen een van de nuttigste hulpmiddelen zijn waarover artsen beschikken om de algehele gezondheidsresultaten van patiënten te verbeteren en specifiek ontstekingen te verminderen.


Het is duidelijk dat de meeste van de huidige bestverkopende medicijnen die worden gebruikt bij chronische cardio-metabolische ziekten complicaties in een relatief laat stadium moduleren, wat over het algemeen duidt op reeds langer bestaande homeostatische onevenwichtigheden.


De verschillende ziekten en gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten, obesitas en dyslipidemie, diabetes, hypertensie en chronische nierschade, worden pas laat ontdekt en behandelt. Dat mensen tegenwoordig toch steeds langer leven met deze ziekten komt ook omdat wordt onderkend dat goede voeding zinvol is naast reguliere behandeling en medicatie.


Hier wordt de link tussen voeding en medicijnen duidelijk. Het verband tussen voeding en de menselijke gezondheidstoestand is al herhaaldelijk bewezen. Ook al is er geen fysiek bewijs dat Hippocrates ooit letterlijk heeft gezegd: 'Laat uw voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedsel'. In lijn met de filosofie van Hippocrates zijn we momenteel wel getuige van een herwaardering van de complementariteit van voeding en farmacologie.


Recente onderzoeken onderstrepen niet alleen het therapeutische potentieel van leefstijlinterventies maar genereren ook waardevolle inzichten in de complexe en dynamische transitie van gezondheid naar ziekte. Sommige mensen willen die transitie niet aan, naar ziekte.


Inzichten in de effecten van voeding op de gezondheid – dikwijls opgedaan na een lange ontdekkingsreis - zorgen ervoor dat die mensen kiezen voor voedselproducten met een toegevoegde waarde. Voeding die verder gaat dan het bevredigen van honger en het leveren van brandstof. Functionele mineralen en spoorelementen in doses die je niet overal tegenkomt.


Het belang van mineralen en sporenelementen voor het menselijk lichaam kan niet worden overschat. Ze zijn de katalysatoren voor alle vitamines en andere voedingsstoffen die je lichaam gebruikt voor het ontwikkelen en behouden van een goede gezondheid.

Comments


bottom of page